اطلاعیه مهم نقل و انتقالات
ارسال شده در تاریخ
1397/03/20
02 و 51 دقیقه

قابل توجه دانشجویان گرامی:

جهت ثبت درخواستهای نقل و انتقالات دانشجویی از تاریخ 97/3/20 لغایت 97/4/15 از طریق سامانه منادا به آدرس www.monada.iau.ir

اقدام فرماییید.

 

حوزه دانشجویی