آخرین مهلت انتخاب واحد و حذف واضافه ترم بهمن ٩٦
ارسال شده در تاریخ
1396/12/14
05 و 17 دقیقه

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند که

آخرین مهلت  انتخاب واحد و حذف واضافه ترم بهمن96 روز چهارشنبه  96/12/16  می باشد