اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات
ارسال شده در تاریخ
1396/10/11
06 و 18 دقیقه

قابل توجه دانشحویان گرامی

با توجه به شروع امنحاتات هر چه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی و دریافت کارت ورود به جلسه اقدام فرمایید

 

امورشهریه - آموزش