قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
ارسال شده در تاریخ
1396/10/10
06 و 53 دقیقه

دانشجویانی مقطع کارشناسی ارشد که در مقاطع قبل درس وصیت امام را نگذرانیده اند میباستی در مقطع کارشناسی ارشد

این درس را بگذرانند.

 

آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا