کسب مقام سوم کاراته در مسابقات دانشجویی
ارسال شده در تاریخ
1396/09/27
00 و 08 دقیقه

تیم کاراته دانشجویان دانشگاه بیضا موفق به کسب مقام سوم تیمی در رشته کاراته در مسابقات استانی در واحد مرودشت شد.

 

 تیم کاراته دانشجویان دانشگاه بیضا از راست به چپ : آقایان محمد مهدی صالحی- محمد علی رحیمی- مهندس علی حیدرزادگان (سرپرست )- آقای برزگر(مربی) - امیر محمد رمضاني قنات توتي