کسب مقام سوم شطرنج در مسابقات دانشجویی
ارسال شده در تاریخ
1396/09/20
02 و 45 دقیقه

تیم شطرنج دانشجویان دانشگاه بیضا موفق به کسب مقام سوم تیمی در رشته شطرنج در مسابقات استانی در لارستان شد.

 

 تیم شطرنج دانشجویان دانشگاه بیضا از راست به چپ : آقایان رضا سطوتی- حامد قربانی کعبه وفا - مهندس علی حیدرزادگان (سرپرست تیم) - محمدصالح طباطبایی - احمدرضا علوی