کسب سه مقام در مسابقات کارکنان استان
ارسال شده در تاریخ
1396/07/25
07 و 45 دقیقه

تیم کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا در مسابقات همگانی کارکنان و اعضای هیات علمی استان فارس موفق  به کسب : مقام اول رشته دارت - مقام سوم  مسابقات گل کوچک - مقام سوم مسابقات طناب کشی گردید.

 

تیم دارت قهرمان مسابقات از سمت راست : آقای مهدی خانی - آقای حسن زارع - آقای میلاد تشویقی - آقای مهندس محمود روستا

 

تیم گل کوچک مقام سوم مسابقات از سمت راست : آقای دکتر امیر وکیلی - آقای مهندس علی حیدرزادگان - آقای رضا کارگران - آقای جواد ابراهیمی