اطلاعیه جهت دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم
ارسال شده در تاریخ
1396/06/13
05 و 29 دقیقه

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند جهت وام وزارت علوم بعد از فراغت از تحصیل جهت نیمسال اول  97-96 طبق مراحل زیر اقدام فرمایند

- ثبت درخواست وام وزارت علوم از طریق پورتال دانشجویی در سایت وزارت علوم

- تهیه فرمهای وام وزارت علوم از انتشارات دانشگاه و تکمیل کلیه مدارک لازم

- تحویل مدارک از 15 مهرماه 96 به صندوق رفاه دانشجویان

 

                                                         صندوق رفاه دانشجویی