اطلاعیه جهت دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم
ارسال شده در تاریخ
1396/06/13
05 و 29 دقیقه

شرایط دریافت وام وزارت علوم

 

  1. میزان سقف وام وزارت علوم در هر ترم تحصیلی برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5.000.000 ریال و کارشناسی ارشد ناپیوسته 11.000.000 ریال می باشد.
  2. دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته از ترم 2 الی ترم 4 می توانند از وام مربوطه استفاده نمایند.( حداکثر 3 ترم تحصیلی )
  3. دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته از ترم 2 الی ترم 8 می توانند از وام مربوطه استفاده نمایند.  ( حداکثر 6 ترم تحصیلی )
  4. ضامن کارمند رسمی دولت یا بازنشسته دولتی( با گواهی کسر از حقوق با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  تحقیقات و فناوری ) به میزان کل وامهای دریافتی.

*به دانشجویانی که معدل کل آنها از 12 کمتر باشد وام تعلق نمی گیرد.( دانشجو بیش از یک ترم مشروط نباشد )

 

 

        صندوق رفاه دانشجویی