تغییر ساعت امتحانات پایان ترم شب های قدر
ارسال شده در تاریخ
1396/03/23
01 و 19 دقیقه

با توجه به فرارسیدن  شب های لیالی قدر ، امتحانات مورخ چهارشنبه 96/3/24 و یکشنبه مورخ 96/3/28 به شرح ذیل تغییر می یابد .

امتحان ساعت 8 صبح به ساعت 10 موکول شد

امتحان ساعت 10:30 به ساعت 12 موکول شد

امتحان ساعت 14 در همان ساعت بدون تغییر برگزار می گردد .