معاونت پژوهش و فناوری
ارسال شده در تاریخ
1395/11/17
17 و 38 دقیقه

قرن حاضر را می توان قرن تحول عظیم در پژوهش دانست . تحولات سریع و لحظه ای در عرصه های دانش و فناوری همه نشات گرفته از پژوهشهایی هستند که پژوهشگران و محققان بطور مستمر و خستگی ناپذیر به آن اهتمام ورزیده اند . بر این اساس پژوهش جزء جدایی ناپذیر آموزش در عرصه های آموزش عالی است و آموزش ثمربخش آموزشی است که برمحوریت پژوهش استوار گردد . در راستای تحقق این هدف دانشگاه آزاد اسلامی تلاشها ی گسترده ای را جهت نهادینه کردن امر پژوهش آغاز کرده است که از آن جمله می توان به افزایش بودجه پژوهشی واحدهای دانشگاهی اشاره کرد.  

حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء نیز در این راستا اقدامات گستردهای از قبیل حمایت انجام  طرحهایتحقیقاتی ، توسعه و تجهیز کتابخانه ، آزمایشگاهها و کارگاهها ، تقویت حوزه های فناوری اطلاعات ، برگزاری سمینارها و همایشهای علمی ، حمایت از شرکت اعضای هئیت علمی در کنگرههای ملی و بین المللی ، حمایت از چاپ مقالات توسط اعضای هئیت علمی در مجلات معتبر علمی ، حمایت و توسعه انجمنهای علمی دانشجویی و .... انجام داده است . امید است با همت همکاران دانشگاهی بخصوص اعضای محترم هئیت علمی شاهد رشد و توسعه کیفی و کمی در راستای رسیدن به اهداف و آرمانهای بلنددانشگاه آزاد اسلامی باشیم.