اطلاعیه مهم در خصوص حضور هیات نظارت، ارزیابی در واحد بیضا
ارسال شده در تاریخ
1400/09/08
00 و 03 دقیقه

بسمه تعالی

به اطلاع تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا می رساند :

هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان فارس برای بازدید و بررسی مسائل آموزشی،پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری، رفاهی و .. روز چهارشنبه 1400/09/10 در دانشگاه حضور دارند. افراد فوق الذکر می توانند مشکلات خود را حضوری یا کتبی یا از طریق مجازی با اعضا هیات نظارت در میان بگذارند.

جلسه دیدار حضوری و مجازی
(Vroom.shirazu.ac.ir/nezarat7)
  با دانشجویان از ساعت 9:30 – 8:30 در ساختمان اداری دانشگاه برگزار می گردد

جلسه دیدار حضوری و مجازی
(Vroom.shirazu.ac.ir/nezarat8)
  با اعضای هیات علمی از ساعت 9:30 -8:30 در محل ساختمان اداری دانشگاه برگزار می گردد .

جلسه دیدار حضوری با کارکنان از ساعت 9:30-8:30 در محل ساختمان اداری دانشگاه برگزار می گردد .

هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان فارس