اطللاعیه مهم در خصوص بسته شدن سامانه آموزشی
ارسال شده در تاریخ
1399/04/29
04 و 04 دقیقه

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند

سامانه آموزشی دانشگاه از تاریخ 3 الی 15 مرداد ماه 1399 جهت به روزرسانی در سراسر کشور قطع میباشد ، لذا کلیه امور آموزشی ، شهریه و فارغ التحصیلی

خود را قبل از تاریخ فوق انجام دهید

 

                                                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا