اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات
ارسال شده در تاریخ
1398/10/04
05 و 35 دقیقه

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به شروع امتحانات نیمسال اول 98 از تاریخ 1398/10/7 خواهشمند است هر چه سریعتر نسبت به تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایید.