عناوین کسب شده در مسابقات ورزشی سال تحصیلی 93 دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیضا
ارسال شده در تاریخ
1395/11/17
16 و 58 دقیقه

کسب مدال نقره در مسابقات بدمینتون کشوری (قائم شهر)توسط دانشجوی رشته معماری  خانم  نیلوفر خادم 

نام و نام خانوادگی
رشته ورزشی
رتبه
نام و نام خانوادگی
رشته ورزشی
رتبه
نام و نام خانوادگی
رشته ورزشی
رتبه
عزیز رضایی
وزنه برداری
دوم
هانی احمد شمس
وزنه برداری
دوم
رضا سلیمانی زاده
وزنه برداری
دوم
رامین رزمجویی
وزنه برداری
دوم
هانی احمد شمس
وزنه برداری
دوم
رضا سلیمانی
وزنه برداری
سوم
رضا سلیمانی
وزنه برداری
سوم
رضا سلیمانی
وزنه برداری
سوم
رامین رزمجویی
وزنه برداری
اول
هانی احمد شمس
وزنه برداری
اول
رامین رزمجویی
وزنه برداری
اول
هانی احمد شمس
وزنه برداری
اول
فاطمه منوچهری
کاراته
سوم
زینب زارع
کاراته
سوم
راضیه جوکار
کاراته
اول
محمد منوچهری
کشتی آزاد
دوم
رضا باقری
کشتی فرنگی
سوم
فرهاد جوانمردی
کاراته
سوم
فرشید رحیم پور
کاراته
سوم
ابراهیم دهقانی
کاراته
سوم
مهسا انصاری پور
شطرنج
دوم
سمیه بیضایی
شطرنج
سوم
زهرا رحیمی
تکواندو
سوم
فاطمه کریمی
تکواندو
سوم
نیلوفر خادم
بدمینتون
سوم
سونیا پرویزی
بدمینتون
سوم
فاطمه تمیمی
بدمینتون
سوم
نیلوفر خادم
بدمینتون
سوم
فاطمه کریمی
بدمینتون
سوم
زینب السادات موسوی نژاد
بدمینتون
سوم
رامین رزمچویی
وزنه برداری
اول
-
-
-
-
-
-