اطلاعیه در خصوص ساعت کاری دانشگاه
ارسال شده در تاریخ
1398/04/09
04 و 53 دقیقه

با توجه به بخشنامه استانداری و دبیرخانه محترم هیات امنای استان فارس در خصوص مدیریت و صرفه جویی در مصرف برق ، ساعت کاری دانشگاه  تا آخر مرداد ماه  از 

ساعت ۶:۳۰ صبح لغایت ۱۴ خواهد بود .