اطلاعیه امور شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97
ارسال شده در تاریخ
1397/10/30
03 و 53 دقیقه

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند که جهت انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 می بایست علاوه بر پرداخت بدهی قبل

مبلغ شهریه ثابت را نیز واریز نمایند در ضمن مبلغ شهریه ثابت در سایت دانشجو منوی امور مالی - فرمول محاسبه شهریه  قابل نمایش می باشد