قابل توجه دانشجویان عزیز متقاضی ثبت نام ازدواج دانشجویی
ارسال شده در تاریخ
1397/09/26
05 و 02 دقیقه


دانشجویانی که حداقل یکی از زوجین دانشجو بوده لازم است دراسرع وقت به سایت ezdevaj.nahad.ir  مراجعه نموده و ثبت نمایید و پرینت آن را به دفتر فرهنگ اسلامی تحویل دهید
 به زوجین دانشجو علاوه بر اعزام به مشهد مقدس هدایای ارزشمند و نفیسی اهدا خواهد شد

 


اداره فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی بیضا