تمدید ثبت نام دانشجویان بدون آزمون در مقطع کاردانی و کارشناسی
ارسال شده در تاریخ
1397/07/23
06 و 50 دقیقه

 دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء:
سامانه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی(پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی)از دوشنبه 97/7/23 تا ساعت 24 روز جمعه 97/7/27 برای انتخاب رشته داوطلبان باز خواهد بود.
http://www.azmoon.org