اطلاعیه مهم گروه معارف اسلامی
ارسال شده در تاریخ
1397/06/10
02 و 02 دقیقه

دانشجویان محترم توجه داشته باشند درس آیین زندگی معادل درس فلسفه اخلاق  است و درس اندیشه اسلامی 2 معادل درس انسان در اسلام است،                                   

لذا دانشجویانی که دروس فلسفه اخلاق یا انسان در اسلام را گذرانیده اند از اتخاذ دروس آیین زندگی و اندیشه اسلامی 2 خودداری فرمایند.