ویرایش رشته های بدون آزمون
ارسال شده در تاریخ
1397/05/30
02 و 50 دقیقه

قابل توجه دانشجویان گرامی

از روز 31 مرداد 97 به مدت سه روز رشته های بدون آزمون ویرایش می شود و متقاضیانی که مایل هستند در رشته های گروه دیگری غیر از دیپلم خود تحصیل کنند لازم است مبلغ چهل هزار تومان مجددا پرداخت و وارد گروه آموزشی مورد نظر خود (غیر از گروهی که بار اول انتخاب کرده اند) شده و 20 کد رشته شهر را انتخاب نمایند