قابل توجه دانشجویان حسابداری
ارسال شده در تاریخ
1397/04/25
04 و 34 دقیقه

قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری

با توجه به انتصاب سرکار خانم  دکترطهمورثی به سمت مدیر گروهی حسابداری، ضمن تشکر از زحمات جناب دکتر زارع

،خواهشمند است از تاریخ  97/4/25 ،جهت انجام امور مربوط به گروه به سرکار خانم  دکترطهمورثی مراجعه فرمایید.

 

با تشکر - حوزه آموزش