قابل توجه دانشجویان کامپیوتر
ارسال شده در تاریخ
1397/04/25
23 و 36 دقیقه

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

با توجه به انتصاب جناب آقای دکتر خادم الحسینی به سمت مدیر گروهی کامپیوتر ، ضمن تشکر از زحمات جناب آقای مهندس نعمتی

،خواهشمند است از تاریخ  97/4/25 ،جهت انجام امور مربوط به گروه به آقای دکتر خادم الحسینی مراجعه فرمایید.

 

با تشکر - حوزه آموزش