مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی

قابل توجه دانشجویان گرامی در شرف فارغ التحصیلی

 

جهت انجام امور فارغ التحصیلی ضمن مراجعه به اداره آموزش و کارشناس رشته مربوطه

درروزهای سه شنبه وچهارشنبه نسبت به تشکیل پرونده طبق روال ذیل اقدام نمایید.

 

 1. دو عدد تمبر مالیاتی به ارزش 10.000 ریال (بانک ملی ایران) برای کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی واحد
 2. فیش بانکی به مبلغ 200.000 ریال جهت مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته به شماره حساب جاری 0104460446004 نزد بانک ملی ایران به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی شعبه زبرجد
 3. فیش بانکی به مبلغ 200.000 ریال جهت مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به شماره حساب جاری 0104460446004 نزد بانک ملی ایران به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی شعبه زبرجد
 4. فیش بانکی به مبلغ 350.000 ریال جهت مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره حساب جاری 0104460446004 نزد بانک ملی ایران به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی شعبه زبرجد
 5. اصل مدرک دیپلم نظام جدید و تاییدیه تحصیلی جهت دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته  – فنی و حرفه ای – کاردانش –علوم تجربی –ریاضی- علوم انسانی
 6.  اصل مدرک پیش دانشگاهی وتاییدیه تحصیلی جهت دانشجویان مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
 7.  اصل مدرک کاردانی - تاییدیه تحصیلی وریز نمرات جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته
 8. اخذ سند پذیرش از بایگانی آموزش دانشگاه
 9.  کپی نمرات کارورزی- کارآموزی -پروژه – معرفی به استاد – طرح نهایی  
 10. مراجعه به کارشناس رشته جهت اخذ کارنامه تایید شده ، چک لیست و فرم شماره 2
 11. اصل مدرک کارشناسی – تاییدیه وریز نمرات کاردانی وکارشناسی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد 
 12. مبلغ 300000ریال جهت ترجمه ریز نمرات به حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی شعبه زبرجد

 

 

                                                                اداره دانش آموختگان دانشگاه آزاداسلامی واحدبیضا